ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

SIGMET teadete rahvusvaheline õppus

Riigi Ilmateenistus osaleb 2.-3. septembril 2015 asetleidval rahvusvahelisel TEST SIGMET teadete õppusel.

Kell 10:00 UTC väljastame TEST SIGMET teate ja jälgime nii Eesti kui teiste Euroopa riikide SIGMET teadete ringlust erinevate sidekanalite ja infosüsteemide kaudu. Info monitoorimisel osaleb ka Lennuliiklusteeninduse AS.

SIGMET teade sisaldab informatsiooni õhusõidukite lennuohutust mõjutada võivatest ilmastikunähtustest marsruudil (nt äike, turbulentsus, jäätumine).