ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Keskkonnaagentuur nimetati riiklikuks lennumeteoroloogiateenuse osutajaks

lennuk

Foto: Kadri Kauksi

25. jaanuaril 2016. aastal nimetas majandus- ja taristuminister Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiateenuse osutajaks ilmaprognooside osas Tallinna lennuinfopiirkonnas.

Lennuamet väljastas 15.12.2014. aastal lennumeteoroloogiateenuse osutamiseks aeronavigatsiooniteenuse osutaja sertifikaadi nr 4.7-1/1401, mis kehtib kuni 22.12.2020. Sertifikaadi kohaselt on Keskkonnaagentuuril aeronavigatsiooniteenuse nõuetekohaseks korraldamiseks ning lennuohutuse tagamiseks piisavate teadmiste ja kogemustega personal, talitused, vajalikud seadmed, rajatised ja varustus ning välja töötatud vajalikud protseduurid.

Lennumeteoroloogiateenuse osutajaks nimetamine näitab riigipoolset tunnustust Keskkonnaagentuurile lennuilma prognoosimisel.