ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Kliendiküsitluse tulemused

Lennuk õhku tõusmasKeskkonnaagentuuri kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete kohaselt korraldatakse vähemalt kord aastas klientide seas küsitlus, et uurida nende rahulolu Riigi Ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna lennumeteoroloogia poolt osutatavate teenustega ja teeninduse kvaliteediga ning samal ajal selgitada välja lennundusega tegelevate asutuste huvi Keskkonnaagentuuri osutatavate lennumeteoroloogiateenuste vastu.

Küsitlus korraldati ajavahemikus 03.05. – 04.06.2019 ja selle eesmärk oli uurida klientide rahulolu lennumeteoroloogiliste teenustega ning uute teenuste loomise otstarbekust.

Küsitluse tulemused on kättesaadavad siit.