ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Kosmoseilm

Kosmoseilm (Space Weather, SWX) võib mõjutada Ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi ja kõrgsagedusel töötavale raadiosidele ning satelliitside toimimist, ning võib avaldada mõju lennumeeskonna ja reisijate kahjuliku kiirgusega kokkupuutele.

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) teadvustas kosmoseilma mõju lennuoperatsioonidele 2011. aastal ning siis alustati tegevusplaani väljatöötamist kosmoseilma jaoks. Selle protsessi tulemuseks oli ICAO nõukogu audit 2018. aasta novembris ja kolme globaalse kosmose ilmakeskuse valimine ning  novembris 2019 keskuste tegevuse alustamine.

Konsortsium PECASUS koosneb Euroopa teenuseosutajatest, on üks kolmest globaalsest kosmose ilmakeskustest (Global Space Weather Centers, SWXC) ja juhtivroll on Soome Meteoroloogia Instituudil.

PECASUS edastab tsiviillennundusele andmeid kosmoseilma kohta, mis võivad mõjutada sidepidamist, navigatsiooni ning reisijate ja lennumeeskonna tervist.

Lisateavet kosmoseilma kohta on ICAO rahvusvahelist lennutegevust toetava kosmose ilmateabe käsiraamatust (Doc 10100) ja veebilehelt http://pecasus.eu/, https://spaceweather.com, https://www.spaceweatheralerts.com