ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Lennundusmeteoroloogiaalane konverents 24. märtsil

Lennundusmeteoroloogiaalane konverents toimub kolmapäeval 24. märtsil 2021 Meteoroloogiatehnoloogia näituse raames ning on uudne ja tasuta külastatav, ühepäevane veebikonverents lennumeteoroloogidele, lennufirmade operaatoritele ja lennujaamade käitajatele ning aeronavigatsiooniteenuste osutajatele, kes huvituvad ülemaailmsest lennumeteoroloogiat kujundavatest suundatest ja tehnoloogiatest.

Rohkem infot leiate siin https://www.meteorologicaltechnologyworldexpovirtuallive.com/en/