ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

ILM+ on kohal: kõige värskema ilmainfo toob nüüdsest kõigini riiklik ilmaäpp

Alates tänasest saavad kõik huvilised operatiivseima ja värskeima ilmainfo kätte Eesti esimesest riiklikust ilmaäpist ILM+. Keskkonnaagentuuri loodud uus mobiilirakendus edastab asukohapõhist ilmaprognoosi ning välkteateid ohtlike ilmastikunähtuste kohta otse kasutaja nutiseadme ekraanile. Lisaks on võimalik ilmahuvilistel otse äppi edastada enda vaatlustulemusi.

Uus äpp edastab Eesti ilmaprognoosi ja kasutab Keskkonnaagentuuri, mille üks osa on riigi ilmateenistus, vaatlusvõrgu ilmajaamade ja radarite andmeid. Uuest rakendusest leiate näiteks asukohapõhise ilmaprognoosi, vaatlusandmed ilmajaamadest, kaugseire tulemused, jääkaardi, kiirtee ehk vidina lemmikfunktsioonidega ja muudki.

Mobiilirakenduse teeb teiste ilmaäppidega võrreldes eriliseks kaks funktsiooni: asukohapõhised välkteated ohtlike ilmastikunähtuste  ja hoiatuste kohta otse kasutaja ekraanile ning vabatahtlike ilmavaatlejate vaatlused, tutvustab äpi võimalusi Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse sünoptik Kairo Kiitsak.

„Kutsume üles kasutajaid jagama ka teistega oma asukoha värsket ilmainfot, mis annab võimaluse olla ise justkui ilmavaatleja. Vabatahtlike ilmahuviliste vaatlused on oluliseks sisendiks Keskkonnaagentuuri teenustele, sest ilmahuviliste andmed aitavad erinevaid ilmanähtusi paremini kaardistada ja sündmusi verifitseerida,“ sõnas Kairo Kiitsak.

Kiitsak lisas, et jätkuvalt on oluline roll ka sünoptikul, kes igapäevaselt jälgib  ja analüüsib ilmaga toimuvat ning panustab ka sellesse, et  ilmainfo oleks kõigini arusaadavalt erinevates kanalites kuvatud.

Google Play poe link

„Võib ju küsida, et ilmaäppe on maailmas palju, milleks veel üks? Üks põhjus, miks riigile oma ilmaäpi arendasime, on seotud kliima soojenemisega, mis  toob üha sagedamini kaasa ekstreemseid ja ohtlikke ilmastikunähtusi. Selle  tulemusena on järjest olulisemaks muutunud vajadus õigeaegselt ja kvaliteetselt elanikkonda ning ametnikkondasid hoiatada,  et reageerida  ohtlikele ilmastikunähtustele,“ kommenteeris Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala.

TApp Store linkaimar Ala lisas, et oluline on samuti, et kasutajad saaksid edastada Keskkonnaagentuuri ilmateenistusele  enda  poolt tehtud ilmvaatlusi, panustades sellega ilmaprognooside ja -hoiatuste kvaliteeti.

„Selliste funktsionaalsuste abil populariseerime ilmavaatlusi ja suuname tähelepanu ilmastikule, sh ka ohtlikele ilmanähtustele ning tõstame ühtlasi ka inimeste teadlikkust kliimamuutuste kohta,“ ütles Ala.

Ilmaäpp on eesti, inglise ja vene keeles. ILM+ saab alla laadida nii Google´i kui Apple’i äpipoodidest.

Äpp läks maksma ligikaudu 55 000 eurot ja seda finantseeris Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Samast fondist on viie aasta jooksul uuendatud ka Keskkonnaagentuuri hüdroloogiline ja meteoroloogiline seirevõrk.

Umbes üheksal eestlasel kümnest on nutitelefon ja 95% kasutab seda mitu korda päevas. Nutitelefon on muutunud oluliseks vahendiks paljude ülesannete täitmisel, sealhulgas nende igapäevaste toimingute tegemisel, kus ka ilmainfol on oluline roll kanda.

Keskkonnaagentuur seisab hea selle eest, et kvaliteetseimad keskkonnaandmed, sh ilmaandmed oleks tagatud ning jõuaks igaüheni. Keskkonnaagentuuri tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste, sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamine ja uuendamine.

>>Lähemalt saad uuest äpist lugeda äpi ametlikult lehelt<<