ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

1. märtsil 2022 alustatakse Pärnu lennuvälja ilmateadete edastamist

Alates 1. märtsist 2022 edastatakse Pärnu lennuvälja ilmateateid ööpäevaringselt kaks korda tunnis. Tegemist on automaatsete ilmateadetega AUTO METAR ja AUTO SPECI koodis.

Tehniliste piirangute ja mõõtmisseadmete asukoha tõttu ei võimalda lennuvälja automaatne ilmavaatlussüsteem määrata ilmanähtuseid, pilvehulka, -kõrgust ja -liiki (///) ning nähtavust (NDV) nii täpselt kui vaatleja. Palume ilmateadete kasutajatel arvestada automaatse ilmavaatluse informatsiooni eripärasusega. Täiendavat konsultatsiooni Pärnu lennuvälja ilmatingimuste kohta on võimalik saada telefonil 666 0932.