ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

SIGMET teave

SIGMET-informatsioon on ICAO lühenditega lahtise teksti kujul lühike teade faktiliste ja/või oodatavate ilmastikunähtuste kohta, mis võivad mõju avaldada õhusõidukite lennuohutusele marsruudil ning antud ilmastikunähtuste eeldatavast arengust ajas ja ruumis.

SIGMET-informatsiooni väljastatakse lennuinfopiirkonna Tallinn FIR kohta.
SIGMET koostatakse vastavalt ICAO Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni Lisa 3 ja EUR SIGMET Guide (ICAO Doc 014) nõuetele.

Kehtivusaeg:

  • ei tohi ületada 4 tundi;
  • SIGMET-teate kehtivusaega vulkaanituha pilve kohta võib pikendada kuni 6 tunnini;
  • SIGMET-teade antakse välja mitte varem kui 4 tundi enne selle kehtivusperioodi algust, välja arvatud teave vulkaanituha pilve kohta; SIGMET-teade annulleeritakse, kui näidatud ilmastikutingimusi enam ei ole või kui ei ole ette näha nende teket antud piirkonnas.

 

Edastamine:

  • SIGMET-teade edastatakse rahvusvahelisesse ja siseriiklikku infovahetusse
  • avaldatakse Riigi Ilmateenistuse kodulehel

 

Teate elemendid:

SIGMET-teatesse märgitakse ainult üks allpool nimetatud ilmatingimustest (ilmanähtused, mis on iseloomulikud meie laiuskraadidele):SIGMET-teade vulkaanituha pilve kohta koostatakse VAAC-Toulouse konsultatiivinformatsiooni alusel. VAAC-i Toulouse poolt konsultatiivinformatsiooni saamisel koostab Lennumeteoroloogia osakonna sünoptik SIGMET-teate vulkaanituha pilve kohta (WV). WV SIGMET-teate maksimaalne koostamisaeg on 12 tundi enne SIGMET-i kehtivusaega.
SIGMET-teadet vulkaanituha pilve kohta täpsustatakse vähemalt iga 6 tunni tagant.

 

 

SIGMET-teade saastepilve kohta koostatakse Keskkonnaameti poolt edastatud teate saamisel. Keskkonnaamet teavitab Riigi Ilmateenistuse Lennumeteoroloogia osakonda radioaktiivse atmosfäärisaaste tekkimise ohust. Sünoptik koostab SIGMET-teate saastepilve kohta (WSEO31) ja teavitab viivitamatult sellest vanemlennujuhti telefoni teel.
Keskkonnaameti poolt saadud teade sisaldab järgmist infot:

  • kinnitus, et õnnetus on juhtunud
  • õnnetuse iseloom
  • esinemise aeg
  • täpne asukoht (võimalusel geograafilised koordinaadid – laius ja pikkus)
  • saastepilve liikumise suund ja kiirus

 

Graafiline SIGMET – graafiline informatsioon, koostatakse lisaks täht-numbrilise SIGMET-teatele ning selle eesmärgiks on kehtiva täht-numbrilise SIGMET-teate sisu visualiseerimine. Teade vormistatakse Lennuametiga kooskõlastatud plangil.