ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Meist

lennuamet_sert.png

Ilmaprognooside osakond kuulub Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas oleva hallatava riigiasutuse Keskkonnaagentuuri (KAUR) Riigi Ilmateenistuse koosseisu.

Meie põhitegevuseks on osutada lennumeteoroloogiateenust Tallinna lennuinfopiirkonnas.

Meie eesmärk on lennuliikluse ohutu, regulaarse ja efektiivse toimimise soodustamine meteoroloogilise informatsiooni edastamisega käitlejatele, õhusõidukite meeskondadele, lennuliiklusteenistuste üksustele, otsimis- ja päästeüksustele ning teistele tarbijatele, kes on seotud lennuliikluse teostamise ja planeerimisega.

Alates 2004. aastast on lennumeteoroloogiateenuse osutamise valdkonnas loodud ja edukalt rakendatud kvaliteedijuhtimissüsteem ning sertifitseerimisfirma Bureau Veritas Eesti poolt välja antud sertifikaat tõestab, et lennumeteoroloogiateenuse kvaliteedijuhtimissüsteem vastab rahvusvahelise standardi ISO 9001 nõuetele.

Keskkonnaagentuur on Lennuameti poolt sertifitseeritud aeronavigatsiooniteenuse osutaja (lennumeteoroloogia valdkonna prognoosteabe koostamise osas) ning omab vastavat sertifikaati, mis kinnitab nimetatud organisatsiooni vastavust Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 1035/2011, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühtsed nõuded ning annab KAURile õiguse osutada lennumeteoroloogilist teenust Eesti õhuruumis.

Keskkonnaagentuuri Riigi Ilmateenistuse ilmaprognooside osakond teostab lendude prognostilist meteoroloogilist teenindamist Kuressaare, Kärdla, Pärnu, Tallinna ja Tartu lennuväljadel, Tallinna lennuinfopiirkonna lennutrassidel ja -piirkondades.

Lennunduse operatiivset meteoroloogilist teenindamist teostatakse ööpäevaringselt. Kasutatakse koordineeritud maailmaaega (UTC). Kokkuleppel lennutarbijatega võib kasutada ka kohalikku aega.