ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Kosmoseilm

Kosmoseilm (Space Weather, SWX) võib mõjutada Ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi ja kõrgsagedusel töötavale raadiosidele ning satelliitside toimimist, ning võib avaldada mõju lennumeeskonna ja reisijate kahjuliku kiirgusega kokkupuutele. Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO) teadvustas kosmoseilma mõju lennuoperatsioonidele 2011. aastal ning siis alustati tegevusplaani väljatöötamist kosmoseilma jaoks. Selle protsessi tulemuseks oli ICAO nõukogu audit 2018. aasta novembris ja kolme globaalse […]

Jätka lugemist...

Avatud on stipendiumide ja toetuste jagamise konkurss “Sinilind”

Sügis koputab uksele ja Eesti Rahvuskultuuri Fond on taaskord avanud stipendiumide ja toetuste jagamise konkursi, et õpihimulisi toetada. 2020. aastal jagatakse stipendiume ja toetusi 139-st allfondist, sealhulgas Rannaleetide fondist „Sinilind“: http://www.erkf.ee/allfondid/rannaleedide-fond-sinilind „Sinilind“ fondist antakse sel aastal stipendiumid enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal ning uurimistööks kajastamaks Eesti purilennunduse saavutusi ja teeneid atmosfäärinähtuste jälgimisel. Jagamisele tuleb 1 600 […]

Jätka lugemist...

NAMCON otsib juhti

Põhjamaade lennumeteoroloogiateenuse osutajate konsortsium NAMCON (The Northern Europe Aviation Meteorology Consortium) otsib juhti. Konsortsiumi eesmärk on Soome, Norra, Taani, Rootsi, Läti ja Eesti lennumeteoroloogiateenuste osutajate omavahelises koostöös osutada klientidele lennumeteoroloogiateenust optimaalselt ja harmoniseeritult. Eestit esindab konsortsiumis Keskkonnaagentuur. Kandideerimise tähtaeg on 10. september 2019. Lisainfot leiab töökuulutusest.

Jätka lugemist...

Kliendiküsitluse tulemused

Keskkonnaagentuuri kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete kohaselt korraldatakse vähemalt kord aastas klientide seas küsitlus, et uurida nende rahulolu Riigi Ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna lennumeteoroloogia poolt osutatavate teenustega ja teeninduse kvaliteediga ning samal ajal selgitada välja lennundusega tegelevate asutuste huvi Keskkonnaagentuuri osutatavate lennumeteoroloogiateenuste vastu. Küsitlus korraldati ajavahemikus 03.05. – 04.06.2019 ja selle eesmärk oli uurida klientide rahulolu lennumeteoroloogiliste teenustega ning […]

Jätka lugemist...

Ilmateenistus lennupäevadel

8.-9. juunil 2019. a toimuvad Eesti lennundusmuuseumi territooriumil ja selle kohal olevas õhuruumis Eesti Lennupäevad 2019, kus Riigi Ilmateenistus tutvustab huvilistele lennumeteoroloogia teenust ning selgitab kuidas prognoositakse ilma. Lennumeteoroloogia on rakenduslik meteoroloogiaharu, mis uurib ja analüüsib meteoroloogiliste elementide ja atmosfääri nähtuste mõju lennutehnikale ja lennutegevusele ning töötab välja lendude ohutuse meteoroloogilise teenindamise alused. Lennumeteoroloogia aitab […]

Jätka lugemist...

lmateenistuse 100. juubeli auks ilmus raamat

Ilmus Tallinna lennuvälja kliimateatmik (1997-2018)

WMO avaldas ülevaate 2018. aasta globaalse kliima seisundist

Ilmus Eesti meteoroloogia aastaraamat 2018. aasta kohta

Möödunud talve ülevaade

Kohtume Meremessil juba sel reedel!

FOTONÄITUS 100 AASTAT EESTI ILMA(TEENISTUST)

Keskkonnaagentuur esitleb Riigi Ilmateenistus 100. juubelilogo