ilmateenistus.ee keskkonnaagentuur.ee

Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiateenuse osutamise taristu kaasajastamine

31.10.2019.a. lõppes Keskkonnaagentuuris rahvusvaheline projekt „Lennumeteoroloogiliste tarkvarade soetamise ja andmeedastussüsteemide kaasajastamine“ (Sub-regional SWIM MET deployment to support NEFRA).  Projekti elluviimist toetas Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemiga seotud teadusuuringute ja arendustegevuse programm SESAR1 (Single European Sky Air Traffic Management Research) raames Euroopa Ühenduste Rahastu fond ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti tulemusena on Keskkonnaagentuuris uuendatud lennumeteoroloogilise teabe edastussüsteem […]

Jätka lugemist...

Alates jaanuarist 2020 muutuvad nõuded SIGMET teate koostamise formaadile

Alates jaanuarist 2020 jõustub Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 2017/373, mille kohaselt muuhulgas muutuvad nõuded SIGMET teate koostamise formaadile. Tallinna lennuinfopiirkonna kohta väljastab SIGMET teateid Keskkonnaagentuur. SIGMET on teave marsruudil esinevate ilmanähtuste kohta, mis võivad mõjutada õhusõiduki käitamise ohutust. SIGMET teadetes muutub alljärgnev: SIGMET teate number koosneb ühest tähest ja kahest numbrist; iga ilmanähtust tähistatakse selleks ettenähtud […]

Jätka lugemist...