Katkestus Sürgavere radari töös |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon