Ühispöördumine: kliimamuutuste leevendamine on võimalik vaid koostöö abil |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon