Ilmus Eesti meteoroloogia aastaraamat 2018. aasta kohta |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon