Ilmus Tallinna lennuvälja kliimateatmik (1997-2018) |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon