Eriolukord suurendab vajadust koguda ilma kohta lisaandmeid |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon