Valminud on Tartu lennuvälja kliimateatmik |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon