Standardi nõuetele vastava tunnistuse sai ka ilmavaatlusteenus |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon