1. märtsil 2022 alustatakse Pärnu lennuvälja ilmateadete edastamist |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon