Valmis Kuressaare lennuvälja kliimateatmik |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon