Keskkonnaagentuuri meteoroloogilised ja hüdroloogilised avaandmed on kättesaadavad Keskkonnaportaalist |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon