Mõisted ja lühendid |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon