Põuavine ehk põuasomp |Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiline informatsioon